ÚvodSlovenskoPriekopníkom liečby s ivermektinom na Slovensku je klinika v Košiciach

Priekopníkom liečby s ivermektinom na Slovensku je klinika v Košiciach

Za úspešnou liečbou Covidu 19 na Slovensku, s pomocou lieku ivermektin, stoja dvaja lekári z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM), patriacej pod Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VUSCH). Lekári doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. a doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. sa od začiatku pustili do odborného sledovania vývoja ochorenia spojeného s vírusom Covid 19. Na Slovensku sú v tejto oblasti priekopníkmi.

Úspechom je sledovanie situácie, skúsenosti zo zahraničia, vrátane rozvojového sveta. Zverejnený tzv Marikov liečebný protokol je iba zlomok z toho, čo ich primälo k zavedeniu intenzívnej liečby. V podstate tu boli viaceré faktory, ktoré zohrali v začiatkoch rolu, aby liečba prebiehala tak ako ju poznáme v Košiciach dnes. Začalo to takpovediac zhurta, keď v nemocnici ochorelo viacero lekárov. Títo si začínali v Rakúsku zháňať, vo svete pomerne známy, u nás neschválený liek ivermektín.

Ivermektin je účinnou látkou

Vo svete je veľmi veľa výrobcov lieku s účinnou látkou ivermektin a koľko výrobcov, toľko je snáď aj názvov. Iba v Indii, kde stojí 4 tabletkové balenie do jedného eura sme napočítali 105 výrobcov. Liečivo, využívajúce sa najmä na odparazitovanie. Účinné na svrab, odvšivenie a ďalšie napadnutia sa dobre osvedčilo aj v súvislosti s ochorením Covid 19. Dobré správy chodili najmä z rozvojových krajín ako je Bangladéš, Egypt. Skúsenosti z Iraku správy potvrdzovali.

Potom je tu liečebný protokol z americkej aliancie FLCCC. Dr. Meduri je otcom neinvazívnej ventilácie. Pierre Kory je bývalý šéf služby kritickej starostlivosti a lekársky riaditeľ Centra traumy a podpory života na univerzite vo Wisconsine. Dr. Marik napísal viac ako 500 odborných článkov v časopisoch, 80 kníh. Dr. Varon prispel do lekárskej literatúry viac než 830 recenzovanými článkami v časopisoch, 10  učebnicami a pätnástimi desiatkami kníh. Sú aj ďalší a všetko sú to kapacity vo svojom obore.  Kompletný protokol hovoriaci o celkovej farmakoterapii v rôznych štádiách ochorenia.

Dobré výsledky praxe – od choroby po týždni do práce

V podstate si naši lekári ten liek, v približnom protokole, naordinovali sami ihneď ako zistili, že sú pozitívni. V kombinácii s vitamínmi a ďalšími liekmi bola liečba rýchla a na piaty deň boli lekári zdraví, na siedmy už boli v práci. Druhým faktorom bolo uvedenie slovenského patentu viachladinovej umelej ventilácie pľúc, servoventilátora, ktorého spolutvorcom je emeritný prednosta kliniky doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. V spolupráci s Chirana Medical a.s. je AURA V najnovším modelom zodpovedajúcim docentovej tzv. báze chaosu.

Uvedené faktory prakticky prispeli k dnešnému modelu, liečebnému protokolu založeného na troch základných pilieroch. Tými sú farmakoterapia zložená s daných liečiv (vysoké dávky vitamínu C, ivermektín, vitamín D3, minerály zinok, či selén, kortikoidy a antibiotiká podľa individuálnej citlivosti pacienta). Ošetrovateľská starostlivosť, zahŕňajúca napríklad obracanie pacientov, mimotelovú oxygenáciu. Tretím pilierom je spomenutá viachladinová pľúcna ventilácia. „Na Slovensku sme z hľadiska organizácie ministerstva zdravotníctva leto preflákali. absentovalo zaškoľovanie, organizátorstvo, ale žiaľ aj záujem našich niektorých kolegov, ktorí si myslia, že to čo vedia, bohato stačí“ hovorí dnes docent Török. O preflákanom lete však dnes hovoria už viacerí a samozrejme sa to odzrkadlilo v dnešnej pochmúrnej situácii. Možno aj na odstúpení ministra zdravotníctva Krajčiho.

doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc.

Slovensko ako jedna z prvých krajín EÚ rozbehlo liečbu s podpornou účinnou látkou ivermektin

Je to tak a asi môžeme byť radi a vďační, že ministerstvo tento neschválený liek koncom januára vo výnimke sprístupnilo nemocniciam. Na druhej strane doviezlo iba 3200 kusov 100 tabletových balení, čo je momentálne pre celé Slovensko pomerne málo. Od 10.01.2021 sa ivermektin prvýkrát objavuje na stránkach ministerstva v dokumente od doc. MUDr. Jozefa Firmenta, PhD. nazvanom Zásady, odporúčania, diagnostika, liečba pacientov Covid 19. Dnes liečbu využíva viacero nemocníc na Slovensku, v Čechách a prax je známa aj z Nemecka a iných štátov EÚ.

Opačný názor?

Tím lekárov a vedcov z Kolumbie pod vedením MUDr. Eduarda Lópeza-Medina, MSc z Kolumbie, zverejnil 4. marca 2021 na stránkach zdravotného fóra JAMA, štúdiu o účinkoch Ivermektínu na zlepšovanie stavu pacientov s ochorením na Covid 19. Záver štúdie znie: U dospelých s miernym COVID-19 päťdňový priebeh liečby Ivermektínom v porovnaní s placebom významne nezlepšil čas do vymiznutia príznakov. Zistenia podľa výsledkov nepodporujú použitie Ivermektínu na liečbu mierneho COVID-19. Ivermektin a pochopenie jeho použitia na ďalšie klinicky významné výsledky môžu byť potrebné väčšie štúdie.

Odhliadnuc od grantov nadnárodných spoločností, ktoré danú štúdiu dotovali a sú spoločnosťami v súčasnosti produkujúcimi vakcíny proti sars-cov-2, je na prvý pohľad jasné, že ivermektin bol v štúdii braný ako sólo liečivo. Teda bez potrebnej kombinácie s vysokými dávkami Celaskonu atď. Bližšie o tom hovorí  doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. rozhovore, ktorý poskytol odbornej stránke lekárske noviny 7. Marca 2021. Tri dni po zverejnení štúdie bolo zverejnenie rozhovoru akousi odpoveďou a doc. Tu hovorí: Štúdia o ivermektine vzbudzuje mnoho pochybností“.

K téme sme vydali dva články, na ktoré odkazy nájdete TU a TU. Dnes iba čas ukáže, či cesta liečebného protokolu na ochorenie Covid 19 z Košíc bude úspešná aj z dlhodobého hľadiska. Nám zostáva iba popriať veľa úspechov.

Pozn. Autor čerpal aj z rozhovoru RNDr Jána Baráneka s doc. MUDr. Pavlom TÖRÖKOM, CSc. uverejnenom na YouTube. Tento rozhovor bol však z neznámych dôvodov touto nadnárodnou spoločnosťou k dnešnému dňu nepochopiteľne odstránený.

spot_img

3 KOMENTÁRE

    • Na konci januára bola pre ivermektin daná ministerstvom zdravotníctva výnimka pre použitie v nemocniciach a použitie na lekársky predpis. Zásobenie liekom nie je na dobrej úrovni.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Pripoj sa k nám

237FanúšikoviaPáči sa