ÚvodSlovenskoZhodnotenie stavu štátneho rozpočtu k marcu 2021

Zhodnotenie stavu štátneho rozpočtu k marcu 2021

Kríza vyvolaná pandémiou COVID 19 sa odzrkadlila aj na štátnom rozpočte v podobe schodku vo výške 1 991,0 mil. eur vyčíslenému ku koncu marca 2021.

Schválený rozpočet na rok 2021 počítal s deficitom verejných financií na úrovni 7,41 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v tomto roku vyšplhať na 65 % HDP.

Pri porovnaní sa výdavky štátneho rozpočtu medziročne zvýšili o 461,9 mil. eur. Naopak príjmy štátneho rozpočtu oproti minulému roku v rovnakom období sú vyššie o 16,4 mil. eur. 

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 37,8 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 51,7 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 41,1 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 38,2 mil. eur, ktoré kompenzovali výpadok pri spotrebných daniach vo výške 63,4 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 26,7 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 2,8 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 0,6 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 0,3 mil. eur.

V rámci príjmov z rozpočtu EÚ bol zaznamenaný negatívny vývoj a to v podobe  medziročného poklesu o 2,4 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,3 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 126,4 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 57,0 mil. eur, s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 10,6 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 60,1 mil. eur. Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 247,6 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 213,0 mil. eur.

Ku koncu marca 2021 dosiahol štátny rozpočet schodok vo výške 1 991,0 mil. eur.

spot_img

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Pripoj sa k nám

237FanúšikoviaPáči sa