V boji proti pandémii COVID 19 nám pomôže ďalší liek

0
Liek Bamlanivimab dostal povolenie na terapeutické použitie od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky informuje všetky zdravotné poisťovne listom zo dňa 10.3.2021 o udelení...